BRF Offert

Är ni i behov av Fastighetstjänster?

Gör en förfrågan snabbt via våra enkla formulära. Du kommer få 5 offerter helt gratis. Offertförslagen kommer från erfarna företag som utför fastighetstjänster!

Trapphusstädning

Trapphus blir oftast snabbt smutsigt och ofräscht om man inte har en fungerande städning i huset. I trapphus och entréer i större Brf och fastigheter vistas oftast ett stort antal människor varenda dag som drag in sand, grus, lera och annan smuts. Det är viktigt att ha en fungerande trappstädning av flera olika anledningar. Dels för en ökad trivsel i byggnaden, men också ur en säkerhetssynpunkt. Det blir en ökad brandrisk när det är mycket skräp och bråte i trapphuset och i de allmänna utrymmena. Det är även en ökad risk för olyckor för framförallt äldre och barn. Skulle något sådant hända kan det vara fastighetsägaren som bär ansvaret.

Låt ett proffs städa i trapphuset

Det är ett väldig tungt och tidskrävande arbete att städa i ett trapphus. Många trappor och många våningar som man måste gå igenom. Samma sak gäller för entréer, hissar och övriga utrymmen. Trapphus kan vara hårt smutsat, men framförallt i vintertid. Det kan vara svårt att få det riktigt rent om man inte har de rätta verktygen eller erfarenheten. Därför anlitar många Brf och fastighetsägare en professionell städfirma som har erfarenhet och produkterna för att städa trapphus. Gör en förfrågan idag till oss och jämför olika städfirmor.